Veiligheidsafstanden bij vuurwerkshows

In de Ministriële regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn onder andere de veiligheidsafstanden beschreven die in acht genomen moeten worden.

De minimale afstanden zijn gebaseerd op de aard van de producten.

Veiligheidsafstanden ontbranden consumentenvuurwerk

De veiligheidsafstanden die in acht genomen moeten worden bij het gebruik van semi professioneel vuurwerk (consumentenvuurwerk) zijn als volgt:

 • 15 meter : Grondvuurwerk - fonteinen e.d.
 • 40 meter : Cakes met kaliber tot en met 25mm
 • 60 meter : Cakes met caliber 25-50mm

Indien cakes schuin worden gemonteerd, dienen de in acht te nemen veigheidsafstanden bij het ontbranden in die richting vermenigvuldigd te worden met een factor 1,5. Concreet betekent dit indien er een fanshape cake met 25mm tubes gebruikt wordt, de veiligheidsfstand naar links en naar rechts dus minimaal 60 meter dient te bedragen (1,5 x 40m).

Veiligheidsafstanden ontbranden professioneel vuurwerk

De veiligheidsafstanden die in acht genomen moeten worden bij het gebruik van professioneel vuurwerk zijn als volgt:

 • 15 meter : Tekstborden
 • 30 meter : Grondvuurwerk
 • 60 meter : Mines tot en met 4 inch
 • 75 meter : Romeinse kaarsen tot en met 2 inch
 • 100 meter : Mines groter dan 4 inch tot en met 6 inch

Bij het gebruik van Romeinse kaarsen met een kaliber groter dan 2 inch, professioneel vuurwerk cakeboxen en shells (mortieren) moeten de volgende veiligheidsafstanden in acht worden genomen:

 • Tot 3 inch : 120 meter
 • Vanaf 3 inch : 165 meter
 • Vanaf 4 inch : 200 meter
 • Vanaf 5 inch : 230 meter
 • Vanaf 6 inch : 265 meter
 • Vanaf 8 inch : 325 meter

Veiligheidsafstanden ontbranden PSE

De veiligheidsafstanden die bij het tot ontbranding brengen van Pyrotechnische Speciale Effecten (PSE) in acht moeten worden genomen zijn ten minste gelijk aan de afstanden, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad van het vuurwerk.

De gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt door de producent van het PSE artikel.