Wet en regelgeving omtrent vuurwerkshows

In Nederland geldt er strenge wetgeving op het gebied van vuurwerk. Voor particulieren is het afsteken van vuurwerk alleen toegestaan tijdens Oud & Nieuw. Gedurende het jaar mag vuurwerk alleen bedrijfsmatig tot ontbranding worden gebracht door gecertifieerde pyrotechnici van een bedrijf met een toepassingsvergunning, zoals Xena Vuurwerk.

De belangrijkste bepalingen omtrent vuurwerk en vuurwerkshows zijn opgenomen in de volgende wet- en regelgeving:

Vuurwerkbesluit

Het Vuurwerkbesluit is ontstaan naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede in 2002. Deze wet omvat de regelgeving voor het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren, het voorhanden hebben en het opslaan van vuurwerk.

Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden. In de loop van de jaren zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen worden door de overheid in het Staatsblad gepubliceerd. De huidige versie van het Vuurwerkbesluit is te vinden op wetten.overheid.nl.

Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Binnen de Regeling Aanwijzing Consumenten - en Theatervuurwerk (RACT) heeft de overheid vuurwerk aangewezen dat ter beschikking mag worden gesteld aan particulieren én wat uitsluitend door professionals mag worden toegepast. Deze aanwijzing is gemaakt op basis van de aard, samenstelling, constructie en eigenschappen van het vuurwerk en kent 4 categorieën:

 • Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar, is ook binnenshuis te gebruiken (voorheen fop- en schertsvuurwerk)
 • Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
 • Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
 • Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik

Categorie 1 vuurwerk betreft bijvoorbeeld sterretjes en vuurwerk wat voorheen als fop & en scherts of kindervuurwerk werd bestempeld. In de 2e categorie is onder andere het consumentenvuurwerk ingedeeld dat op Oudjaarsavond door particulieren mag worden afgestoken. De producten in de 3e en 4e categorie bevatten ondermeer de shells (mortieren), flowerbeds en Romeinse kaarsen die uitsluitend door professionals gebruik mogen worden.

De huidige versie van de RACT is te vinden op wetten.overheid.nl.

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

In deze Ministriële regeling zijn de regels opgenomen met betrekking tot het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en PSE in vuurwerkshows. De zaken die in deze regeling zijn beschreven hebben onder meer betrekking op:

 • omvang en afzetting van het afsteekterrein
 • eisen aan de pyrotechnici op locatie / elektronisch afsteeksysteem
 • voorzorgsmaatregelen / aanwezigheid van blusapparatuur
 • eisen aan constructies en de stabilisering van het vuurwerk
 • minimale veiligheidsafstanden
 • weersomstandigheden - o.a. wind maximaal 9 m/sec
 • meldingsplicht bij ongewone voorvallen

De huidige versie van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk is te vinden op wetten.overheid.nl.

Contact en persoonlijk advies

Wilt u meer informatie over de geldende wet- en regelgeving omtrent vuurwerkshows? Of een persoonlijk advies over de mogelijkheden op uw evenement of feestlocatie?

U kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier op deze website, of telefonisch via :
0318 654 646 (algemeen) / 06 232 393 45 (G. van Roekel) / 06 575 585 75 (TP. de Groot).