Professioneel evenementenvuurwerk

Sinds 2017 is Xena Vuurwerk BV actief als leverancier van professioneel evenementenvuurwerk aan pyrotechnici en schietbedrijven in Europa. Door een samenwerkingsverband met de grootste importeur van Nederland, Lesli Vuurwerk uit Lichtenvoorde, hebben wij rechtsreeks toegang tot de beste fabrieken van China.

Met een eigen team van vuurwerkexperts in China vindt een continue controle op de kwaliteit plaats en worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd en vertaald in bruikbare producten.

Het assortiment professionele vuurwerk van Xena is te bekijken op www.xenavuurwerk.com.

RedWire Fireworks

Onder de naam RedWire Fireworks biedt Xena Vuurwerk een assortiment evenementenvuurwerk voor pyrotechnici op de markt aan

Onder het label RedWire Vuurwerk importeren wij professioneel vuurwerk vanuit China naar Europa.

Met RedWire zijn wij onder andere de leverancier van een groot gedeelte van de professionele shells en flowerbeds die worden toegepast in de shows op het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen en de 5 mei show in het park Laapersveld te Hilversum.

Inmiddels wordt ons professionele vuurwerk toegepast door professionals uit binnen- en buitenland.

Import en opslag

Jaarlijks reizen wij naar China om nieuwe producten te zoeken en effecten te beoordelen. Gezamenlijk met het kwaliteitsteam selecteren wij producten die wij geschikt achten voor gebruik in vuurwerkshows.

De productie van de artikelen geschiedt onder supervisie van de eigen kwaliteitscontroleurs in geselecteerde fabrieken. Naast de verplichte CE keuringen voeren wij ter plekke ook zelf tests uit met betreklking tot chemische samenstelling, performance en veiligheid. Pas na een definitief akkoord van ons vindt er verscheping in containers naar de haven van Rotterdam plaats.

Vanuit Rotterdam worden de geïmporteerde producten getransporteerd naar onze opslaglocatie in Nederland (Ede) of Duitsland (Reken). Vanuit deze locaties worden de producten uitgeleverd naar onze klanten of projectlocaties voor gebruik in vuurwerkshows.

Assortiment

Het assortiment professioneel vuurwerk van Xena bestaat uit:

  • Shells - kaliber 2,5 tot en met 6 inch
  • Cakes en flowerbeds - categorie 2, 3 en 4
  • Single rows - categorie 4
  • Elektrische ontstekers - 1 tot en met 5 meter

Ons assortiment is volop in beweging en regelmatig voegen wij nieuwe producten hieraan toe. Altijd op basis van de randvoorwaarde dat wij het product vanuit onze eigen expertise geschikt achten voor gebruik in professionele vuurwerkshows.

Ons vuurwerk bestellen?

Op de website xenavuurwerk.com zijn alle professioneel vuurwerk producten te bekijken en te bestellen

Xena Vuurwerk BV levert het professionele vuurwerk (categorie 3 en 4) uitsluitend aan bedrijven die voldoen aan de wetgeving die het vestigingsland hieraan stelt. Dit betekent dat wij uitsluitend leveren als er documenten kunnen worden overlegd waaruit blijkt dat dit bedrijf professioneel vuurwerk mag toepassen en/of opslaan.

Toegang tot ons online bestelsysteem wordt uitsluitend gegeven als er aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Voldoet u aan deze randvoorwaarden en wilt u Xena Vuurwerk BV als uw leverancier? Kijk dan op xenavuurwerk.com en laat u overtuigen van de kwaliteit van onze producten en service!