Onze aanpak en werkwijze

Wanneer u besluit om Xena Vuurwerk in te schakelen om een vuurwerkshow te verzorgen zijn er een aantal stappen die samen met u worden doorlopen. Deze stappen zijn hieronder kort toegelicht, zodat u een goed beeld krijgt van onze aanpak en werkwijze.

Oriƫntatiefase - Eerste contact

U bent de mogelijkheden voor een vuurwerkshow aan het onderzoeken, of heeft een specifieke wens op het gebied van vuurwerk en benaderd ons hiervoor. Op basis van uw idee of wensen zullen wij samen met u de mogelijkheden gaan onderzoeken.

In veel gevallen zullen wij de locatie waar u het evenement wilt laten plaatsvinden bezoeken en analyseren wat er wel en niet mogelijk is. Daarnaast is het budget een belangrijke randvoorwaarde, want u wilt tenslotte vooraf weten waar u aan toe bent.

Ontwerpfase - Projectplan en offerte

Na het in kaart brengen van de mogelijkheden op de projectlocatie, uw wensen en uw budget, zullen wij dit samen met onze ontwerpers vertalen in een concrete projectomschrijving.

Centraal in ons projectvoorstel zal de beleving en de sfeer staan die u wilt overbrengen in uw evenement. Op basis van onze ervaring zijn wij in staat een passend voorstel te formuleren en dit voor u samen te vatten in een duidelijke offerte met heldere afspraken.

Voorbereidingsfase - Vergunningaanvraag en showontwerp

Na uw akkoord gaan wij de benodigde ontbrandingsvergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst van de betreffende Provincie. Hiervoor maken wij o.a. een plattegrond van de schietlocatie voorzien van veiligheidscirkels met de noodzakelijke afstanden tot het publiek en gebouwen, de positionering van blusmiddelen en aanwezige vluchtroutes. Indien vereist maken wij ook aanvullende risico analyses en een plan van aanpak voor de Provincie. 

Uw project zal door ons worden ingepland en intern gaan onze ontwerpers aan de slag met een definitief showontwerp en de bijbehorende programmering van onze schietcomputers.

Uitvoeringsfase - Opbouw en ontbranding vuurwerkshow

Wanneer onze pyrotechnici op de schietlocatie arriveren, zullen zij als eerste zorgen voor voldoende afzetting om op een veilige manier de werkzaamheden te kunnen starten.

Alle vuurwerkeffecten worden voorbereid, voorzien van elektrische ontstekers en op de juiste wijze aangesloten op onze schietcomputers. De vuurwerkshow zal vervolgens op het afgesproken tijdstip volledig elektronisch worden geschoten op basis van het vooraf ontworpen showprogramma.

Na afloop van de vuurwerkshow zorgen wij er voor dat de schietlocatie zo schoon mogelijk wordt achter gelaten.

Projectevaluatie

Na de uitvoering van het project horen wij graag of u tevreden bent over onze aanpak en of wij uw wensen op de juiste wijze hebben vertaald. Uw feedback wordt door ons gewaardeerd en is belangrijk voor het continu ontwikkelen en verbeteren van onze organisatie.