Verantwoord ondernemen

Iedereen weet dat vuurwerk geen positive bijdrage levert aan ons milieu. Dat hetzelfde geldt voor auto's is ook bekend en daarom is in de autobranche de ontwikkeling van duurzamere alternatieven een actueel onderwerp.

Binnen ons bedrijf staat de ontwikkeling van duurzamer vuurwerk ook al jaren op de agenda. In samenwerking met onze partners en onze Chinese en Spaanse producenten zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om het gebruikte vuurwerk milieuvriendelijker te maken. Dit heeft inmiddels ook daadwerkelijk geresulteerd in een aantal innovaties waardoor de milieubelasting verminderd is.

Pyromould cakes

Een voorbeeld van een duurzame ontwikkeling in vuurwerk waarvan wij gebruik maken zijn Pyromoulds. Deze machinaal gefabriceerde mallen worden gemaakt van plantaardige vezels, stijfsel en calciet en vervangen de traditionele kartonnen tubes van cakes. Al deze componenten zijn 100% recyclebaar.

Wij maken sinds 2014 in onze vuurwerkshows gebruik van Pyromoulds en inmiddels is ongeveer 90% van onze F2 cakes duurzaam gefabriceerd. Met een jaarlijkse toepassing van vele duizenden cakes levert dit een aanzienlijke besparing op voor het milieu.

Debris free single shots

Pyrotechnische Speciale Effecten (PSE) bestaan voor een groot deel uit singleshots met comets, mines en luchteffecten. De traditioneel gefabriceerde singleshots bevatten naast de behuizing veel plastic onderdelen die in de natuur achterblijven na de uitstoot van de effectlading.

Wij kiezen bewust voor leveranciers die deze onderdelen hebben vervangen door papier en karton (debris free), waardoor de milieuvervuiling wordt verminderd. De plastic behuizing van de single shots wordt door Xena Vuurwerk aangeboden aan een erkende afvalverzamelaar, die zorg draagt voor het verdere recyclingproces, zodat hergebruik mogelijk wordt gemaakt.

Eco colours

Een andere ontwikkeling die wij van harte toejuichen is de toepassing van minder zware metalen in vuurwerkeffecten. Onze Spaanse leveranciers zijn steeds beter in staat om bepaalde kleuren te maken met een kleinere hoeveelheid schadelijke stoffen. Ondanks dat deze producten in sommige gevallen aanzienlijk duurder zijn, hebben producten die conform deze milieuvriendelijkere methode worden gefabriceerd, bewust onze voorkeur.

Milieubewustzijn binnen ons bedrijf

Naast innovaties die onze producten milieuvriendelijker maken is ook onze bedrijfsvoering gericht op een zo min mogelijke milieubelasting. Dit komt onder meer tot uitdrukking in:

Gescheiden afval

Net als thuis hebben wij ook op ons bedrijf de gewoonte om afval te scheiden. In onze bedrijfshal wordt na afloop van projecten het afval gescheiden naar soort en in de diverse daarvoor bestemde bakken en containers verzameld. Al het gescheiden plastic, papier, metalen, hout en overig bedrijfsaval wordt op een milieuvriendelijke manier verwerkt door erkende afvalverwerkers.

Milieuaspecten bij inkoop

Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen en kantoorbenodigdheden letten wij naast de prijs ook op de effecten op het milieu. Zo maken wij gebruik van jonge bedrijfsbussen die voorzien zijn van roetfilter, SCR-katalysator en Adblue, waardoor de emissie van stikstofoxide beduidend lager is dan bij oude dieselmotoren. Ook kopen wij onze energie bewust in bij een groene energieleverancier en hebben wij ons bedrijfspand voorzien van uitsluitend LED verlichting.