Relevante links

Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland

De Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland behartigt de belangen van professionele schietbedrijven zoals Xena Vuurwerk.

Xena Vuurwerk is lid van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland. Deze brancheorganisatie behartigt de belangen van bedrijven die werken met professioneel evenementenvuurwerk.

De VEN verzorgt samen met opleidingscentra de cursussen voor pyrotechnici en is gesprekspartner van de overheid ten aanzien van de relevante wet- en regelgeving.

Meer info over de VEN : www.vuurwerkbranche.nl.

Lesli Vuurwerk BV

Lesli Vuurwerk is leverancier van het grootste deel van het consumenten vuurwerk wat door Xena Vuurwerk wordt toegepast en verkocht

Lesli Vuurwerk is de grootste Nederlandse importeur van Chinees vuurwerk. Zij leveren het merendeel van het consumenten vuurwerk wat door ons wordt toegepast en verkocht.

Daarnaast importeren wij gezamenlijk met Lesli ons assortiment professioneel vuurwerk (RedWire) en horecavuurwerk. Met deze wisselwerking maken wij gebruik van elkaars sterke punten om zo de beste kwaliteit vuurwerk naar Europa te halen.

Meer info over Lesli Vuurwerk : www.leslivuurwerk.nl

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland

Xena Vuurwerk is vertegenwoordigd in de  Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland

Middels onze samenwerking met Lesli Vuurwerk zijn wij tevens vertegenwoordigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.

Deze belangenvereniging heeft als voornaamste doelen de professionaliteit in onze sector te vergroten, en in samenwerking met de overheid de illegale handel in vuurwerk te bestrijden.

Meer info over de BPN : www.belangenvereniging-pyrotechniek-nederland.b-p-n.nl

VuurwerkCheck

Xena vuurwerk is lid van VuurwerkCheck waaruit consumenten kunnen afleiden dat het verkochte vuurwerk voldoet aan alle eisen

In samenwerking met VuurwerkCheck beschermt Xena Vuurwerk het bestaansrecht van consumentenvuurwerk. Dit betekent dat wij samen strijden tegen illegaal vuurwerk en overlast, schade en letsel terug willen dringen door goede voorlichting.

VuurwerkCheck is ook een waarborg voor consumenten. Het geeft de zekerheid dat het vuurwerk in aangesloten vuurwerkwinkels aan alle veiligheidseisen voldoet.

Meer info over VuurwerkCheck : www.vuurwerkcheck.nl